Toán Lớp 8: Giúp mik với 40 đ đó :( Cho tam giác ABC cân tại A, gọi D và E theo thứ tự là trung điểm của AB và AC, kẻ DK và EH ⊥ BC a,Chứng minh

Toán Lớp 8: Giúp mik với 40 đ đó 🙁
Cho tam giác ABC cân tại A, gọi D và E theo thứ tự là trung điểm của AB và AC, kẻ DK và EH ⊥ BC
a,Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân
b,Chứng minh tứ giác DEHK là hình chữ nhật
Có giả thuyết kết luận

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Giả thiết: $\triangle$ ABC cân tại A}$
                  $\text{D trung điểm AB}$
                  $\text{E trung điểm AC}$
                  DK ⊥ BC 
                  EH ⊥ BC 
  $\text{Kết luận: a. BDEC là hình thang cân}$
                $\text{b. DEHK là hình chữ nhật}$
  Bài giải:
  $\text{Xét $\triangle$ABC có: D trung điểm AB (gt)}$
                                      $\text{E trung điểm AC (gt)}$
  $\text{=> DE là đường trung bình của $\triangle$ABC}$
  $\text{=> DE // BC }$
  $\text{=> BDEC là hình thang}$
  $\text{Mà $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ ($\triangle$ ABC cân tại A)}$
  $\text{=> BDEC là hình thang cân.}$
  $\text{b. Xét tứ giác DEHK có: }$
  $\text{DE // HK (hay DE // BC)}$
  DK // EH (cùng ⊥ BC)
  $\text{=> DEHK là hình bình hành}$
  $\text{Lại có $\widehat{DKH}$ = $90^\circ$ (DK ⊥ BC)}$
  $\text{=> DEHK là hình chữ nhật.}$
  P/s: Học tốt.

  toan-lop-8-giup-mik-voi-40-d-do-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-goi-d-va-e-theo-thu-tu-la-trung-diem

  Trả lời

Viết một bình luận