Toán Lớp 8: ( giải toán lập pt) bài 1) Nhân ngày 1 tháng 6, một phân đội thiếu niên được tặng một số kẹo. số kẹo này được chia hết và chia đều cho

By Nhã Trúc

Toán Lớp 8: ( giải toán lập pt) bài 1) Nhân ngày 1 tháng 6, một phân đội thiếu niên được tặng một số kẹo. số kẹo này được chia hết và chia đều cho mọi đội viên trong phân đội. Để đảm bảo nguyên tắc chia ấy, đội trưởng đã đề xuất cách chia như sau:
– Bạn thứ nhất nhận một viên kẹo và được lấy thêm 1/11 số kẹo còn lại.
– Sau khi bạn thứ nhất lấy phần của mình, bạn thứ hai nhận 2 viên kẹo và được lấy thêm 1/11 số kẹo còn lại.
Cứ như thế đến bạn cuối cùng, thứ n, nhận n viên kẹo và được lấy thêm 1/11 số kẹo còn lại.
Hỏi phân đội đó có bao nhiêu đội viên và mỗi đội viên nhận bao nhiêu viên kẹo.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: ( giải toán lập pt) bài 1) Nhân ngày 1 tháng 6, một phân đội thiếu niên được tặng một số kẹo. số kẹo này được chia hết và chia đều cho”

 1. Giải:
  Gọi số kẹo ban đầu của phân đội là n (n ∈ N*)
  Bạn thứ nhất nhận được số kẹo là:
             1+ $\frac{n-1}{11}$ (cái)
  Bạn thứ hai nhận được số kẹo là:
    2+ $\frac{1}{11}$.[n – (1+ $\frac{n-1}{11}$) -2]= 2 + $\frac{1}{11}$. ($\frac{10}{11}$.n – $\frac{32}{11}$) (cái) 
  Số kẹo của các bạn bằng nhau nên ta có:
      1+ $\frac{n-1}{11}$= 2+ $\frac{1}{11}$.( $\frac{10}{11}$n – $\frac{32}{11}$) 
  ⇔ $\frac{1}{11}$n + $\frac{10}{11}$ = 2+ $\frac{1}{11}$.( $\frac{10}{11}$n – $\frac{32}{11}$) 
  ⇔ n= 100 (nhận)
  Số kẹo mỗi bạn nhận được là:
  1 + $\frac{100-1}{11}$ = 10 (cái)
  Như vậy có 10 đội viên, mỗi người nhận được 10 cái kẹo.
  #chúc bạn học tốt :)))
  vote 5 sao và bình chọn ctlhn nhé
   
   

  Trả lời
 2. #Thanhnhannguyen#
  Gọi số người p/đội là a , số kẹo là x
  theo bài ta có : [1+$\frac{x-1}{11}$ = 2+ (x-(2+1+x-1/11) / 11
                           [ a ( 1+x-1/11) = x
  ⇒ [ 2 + $\frac{x-1}{11}$ = 11
      [ a. $\frac{10 +x}{11}$ =x
  ⇒ [ x= 100
      [ a = 10 
  Đ/s : p/đội đó cs 10 đ/viên và 100 viên kẹo
                                                   Chúc bạn hc tốt
   Xin cthn nhé 🙂
               

  Trả lời

Viết một bình luận