Toán Lớp 8: Bài 14. Dân số tỉnh A hiện nay là 612060 người. Hàng năm dân số tỉnh này tăng 1%. Hỏi hai năm trước đây dân số của tỉnh A là bao nhiêu?

By Ái Linh

Toán Lớp 8: Bài 14. Dân số tỉnh A hiện nay là 612060 người. Hàng năm dân số tỉnh này tăng 1%. Hỏi hai năm trước đây dân số của tỉnh A là bao nhiêu? ( giải toán lập pt)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 14. Dân số tỉnh A hiện nay là 612060 người. Hàng năm dân số tỉnh này tăng 1%. Hỏi hai năm trước đây dân số của tỉnh A là bao nhiêu?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $x$(người) là dân số tỉnh A hai năm trước$(x∈N^*)$
  Số dân tỉnh A năm ngoái:
  $x(1+1$%$)=1,01x$(người)
  Số dân tỉnh A năm nay:
  $1,01x(1+1$%$)=1,0201x$(người)
  Vì số dân tỉnh A năm nay là $612060$ người nên ta có pt:
  $1,0201x=612060$
  $⇔x=600000$
  Vậy hai năm trước tỉnh A có $600000$ người
  Xin hay nhất!!!

  Trả lời
 2. -Chúc bạn học tốt-
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi  dân số tỉnh A hai năm trước là x (người)(xinN^(*))
  Số dân tỉnh A năm ngoái: x(1+1%)=1,01x (người)
  Số dân tỉnh A năm nay: 1,01x(1+1%)=1,0201x(người)
  DO số dân tỉnh A năm nay là 612060 người 
  Ta có phương trình: 1,0201x=612060
  x=612060 ÷ 1,0201
  ⇔ x = 600000
  Vậy 2 năm trước số dân ở tỉnh A có 600000 người

  Trả lời

Viết một bình luận