Toán Lớp 6: tìm số x , biết a) x + 30 = – 4 b) 23 – 5.x = 3 c. (2x – 5) + 17 = 6

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 6: tìm số x , biết
a) x + 30 = – 4
b) 23 – 5.x = 3
c. (2x – 5) + 17 = 6

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm số x , biết a) x + 30 = – 4 b) 23 – 5.x = 3 c. (2x – 5) + 17 = 6”

 1. a) x + 30 = – 4
      x  = – 4 +30
      x   = 26
  b) 23 – 5.x = 3
              5x = 23 – 3
              5x  = 20
                x = 20 : 5
                x = 4
  c. (2x – 5) + 17 = 6
      2x – 5            = 6 – 17
     2x – 5             = -11
     2x                  = -11 + 5
     2x                  = -6
       x                  = -6 : 2
       x                  = -3

  Trả lời
 2. a)$\text{ x + 30 = – 4}$
  $\text{<=>x = -4 -30}$
  $\text{<=>x = -34}$
  $\text{b) 23 – 5.x = 3}$
  $\text{<=> -5x = 3 -23}$
  $\text{<=> -5x = -20}$
  $\text{<=> x = 4}$
  $\text{c) (2x – 5) + 17 = 6}$
  $\text{<=> 2x-5+17 =6}$
  $\text{<=> 2x +12  = 6}$
  $\text{<=> 2x         = 6-12}$
  $\text{<=> 2x            = -6}$
  $\text{<=> x               = -3}$
  MAXY
   

  Trả lời

Viết một bình luận