Toán Lớp 8: giải pt x3+1=x(x+1) số 3 là lập phương nha

Toán Lớp 8: giải pt
x3+1=x(x+1)
số 3 là lập phương nha

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  x^3+1=x(x+1)
  ->(x+1)(x^2-x+1)-x(x+1)=0
  ->(x+1)(x^2-x+1-x)=0
  ->(x+1)(x^2-2x+1)=0
  ->(x+1)(x-1)^2=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  ->x=±1

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3+1=x(x+1)
  <=> x^3+1-x(x+1)=0
  <=>x^3+1-x^2-x=0
  <=> x^3-x^2-x+1=0
  <=> x^2(x-1)-(x-1)=0
  <=> (x^2-1)(x-1)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x^{2}-1=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x^{2}=±1\\x=1\end{array} \right.\) 
    Vậy S={±1}

  Trả lời

Viết một bình luận