Toán Lớp 6: Giúp mình với mình cần gấp :< Có thể lập được mấy số có 6 chữ số sử dụng các chữ số 5, 7, 9, mỗi chữ số 2 lần sao cho: Hai chữ số 9 đ

Toán Lớp 6: Giúp mình với mình cần gấp :< Có thể lập được mấy số có 6 chữ số sử dụng các chữ số 5, 7, 9, mỗi chữ số 2 lần sao cho: Hai chữ số 9 đứng cạnh nhau, có một chữ số 5 luôn đứng đầu hoặc đứng cuối và có ba chữ số ở giữa hai chữ số 7?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  579957 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có thể lặp được 1 số có 6 chữ số
  Đó là số:579957
  -> 1 số 5 đứng đầu và 1 chữ số 5 nằm trong hai số 7
  -> 2 số 99 đứng cạnh nhau nằm ở trong hai số 7
  -> có ba chữ số ở giữa hai chữ số 7 đó là số:99,5

  Trả lời

Viết một bình luận