Toán Lớp 8: Giải phương trình nghiệm nguyên: `x^2-x^3=7`

By Kim Duyên

Toán Lớp 8: Giải phương trình nghiệm nguyên:
x^2-x^3=7

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giải phương trình nghiệm nguyên: `x^2-x^3=7`”

 1. x^2 – x^3 = 7
  ⇔ x^2(1 – x) = 7
  text(Với x ∈ Z , x^2 ≥ 0)
  text(Ta có bảng 🙂
  x^2                   1           7
  1 – x              7           1
  text(x             ( loại )       (loại))
  text(Vậy không có giá trị nào để x^2 – x^3 = 7 có giá trị nguyên)

  Trả lời

Viết một bình luận