Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giải phương trình nghiệm nguyên: `x^2-x^3=7`

Toán Lớp 8: Giải phương trình nghiệm nguyên:
x^2-x^3=7

Comments ( 1 )

 1. x^2 – x^3 = 7
  ⇔ x^2(1 – x) = 7
  text(Với x ∈ Z , x^2 ≥ 0)
  text(Ta có bảng 🙂
  x^2                   1           7
  1 – x              7           1
  text(x             ( loại )       (loại))
  text(Vậy không có giá trị nào để x^2 – x^3 = 7 có giá trị nguyên)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )