Toán Lớp 5: 1) tìm y y: 0,25 – y = 15,6 y:01-y:4-y 0,75=2,25 một ô tô đi quãng đường dài 140km trong 2 giờ 30ph một xe máy đi quãng đường dài như

By Thúy Hường

Toán Lớp 5: 1) tìm y
y: 0,25 – y = 15,6
y:01-y:4-y 0,75=2,25
một ô tô đi quãng đường dài 140km trong 2 giờ 30ph
một xe máy đi quãng đường dài như vậy trong 3 giờ 12ph
hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km
3)Một mảnh vườn HCN có CD gấp 5 lần chiều rộng
Tình DT mảnh vườn đó biết nếu giảm chiều dài đi 2,5m và tăng chiều rộng lên 2,5m thì diện tích tăng lên là 68,75m2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1) tìm y y: 0,25 – y = 15,6 y:01-y:4-y 0,75=2,25 một ô tô đi quãng đường dài 140km trong 2 giờ 30ph một xe máy đi quãng đường dài như”

 1. Giải đáp:
  đ/s : 12,28 km
  4800m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
  3 giờ 12 phút = 3,2 giờ
  1 giờ ô tô đi được :
   140 : 2,5 = 56 ( km )
  1 giờ xe máy đi được :
   140 : 3,2 = 43,72 ( km )
  1 giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy :
   56 – 43,72 = 12,28 ( km )
  đ/s : 12,28 km
  nhận thấy hình chữ nhật thêm vào có CR=5m, CD=2lần CR-5m. Vậy ta có
  CD hình CN tăng thêm là : 225:3=75m
  CR hình CN ban đầu là : (75+5):2=40m
  CD hình CN ban đầu là : 40*3=120m
  Diện tích hình CN ban đầu là : 120*40=4800m2

  Trả lời

Viết một bình luận