Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: ĐỊNH LÍ PYTAGO LÀ GÌ ĐƯỜNG TRUNG BÌNH LÀ GÌ TRONG TAM GIÁC CÂN 1 ĐƯỜNG ĐÓNG BAO NHIÊU VAI TRÒ

Toán Lớp 8: ĐỊNH LÍ PYTAGO LÀ GÌ
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH LÀ GÌ
TRONG TAM GIÁC CÂN 1 ĐƯỜNG ĐÓNG BAO NHIÊU VAI TRÒ

Comments ( 2 )

 1. + Định lí Pytago : (sử dụng trong tam giác vuông)
  Được phát biểu bằng công thức: Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông. – Định lý Pitago là một định lý toán học căn bản trong môn hình học. -> Ở bất kì 1 tam giác vuông nào thì bình phương cạnh huyền luôn bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
  + Đường trung bình là:
  Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác; trong một tam giác có ba đường trung bình. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng một nửa độ dài cạnh thứ ba. 
  + Trong tam giác cân 1 đường đóng nhiều vai trò. Tam giác cân có 2 cạnh bằng nhau. Đường trung bình song song với cạnh đáy ( cạnh thứ 3) của tam giác.

 2. Giải đáp:
  Định lý pytago là gì?
  Định lý Pytago (hay còn gọi là định lý Pythagoras theo tiếng Anh) là một liên hệ căn bản trong hình học Euclid giữa ba cạnh của một tam giác vuông. Định lý pitago thuận phát biểu rằng trong 1 tam giác vuông bình phương cạnh huyền (cạnh đối diện với góc vuông) bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Định lý có thể viết thành một phương trình liên hệ giữa độ dài của các cạnh là a, b và c, thường gọi là công thức Pytago: (c^2=a^2+b^2) (trong đó c độ dài là cạnh huyền, a,b lần lượt là độ dài 2 cạnh góc vuông). Ngoài ra, định lý pitago là một trong 17 phương trình thay đổi thế giới
  Đường trung bình là gì?
  Đường trung bình của tam giác  đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác; trong một tam giác có ba đường trung bình. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng một nửa độ dài cạnh thứ ba.
  Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang. Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy của hình thang và có độ dài bằng một nửa tổng độ dài hai đáy.
  Chúc bạn hc tốt:)
  Câu cuối me ko nhớ:< sr
                        #Nguyet19#

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )