Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một sổ sách khi xếp thành từng trong 10 quyển 12 quyển 18 quyển thì đều vừa đủ tìm tổng sổ sách biết sổ sách trong khoảng 300 đến 500

Toán Lớp 6: Một sổ sách khi xếp thành từng trong 10 quyển 12 quyển 18 quyển thì đều vừa đủ tìm tổng sổ sách biết sổ sách trong khoảng 300 đến 500

Comments ( 2 )

 1. Ta có : x chia hết cho 10 , x chia hết cho 12 , x chia hết cho 18
  Suy ra : x ∈ BC(10,12,18)
         10= 2.5     12= $2^2$ . 3         18 = 2. $3^2$
  BCNN(10,12,18) = $2^2$.$3^2$.5 = 180
  BC(10,12,18) = B(180) = {0;180;360;540;720;……}
  Do : 300 ≤ x ≤ 500
  nên : x = 360
  Do đó : tổng số sách là 360 quyển
  $#Thùy$
  CHÚC TUS HỌC TỐT

   

 2. Giải đáp: 360 quyển.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số sách đó là x ( x ∈ N* )
  Theo bài ra, ta có:
  x chia hết cho 10; 12 và 18 => x ∈ BC (10;12;18) và 300 ≤ x ≤ 500
  10 = 2 . 5
  12 = 2² . 3
  18 = 2 . 3²
  BCNN (10;12;18) = 2² . 3² . 5 = 180
  BC (10;12;18) = B(180) = { 0; 180; 360; 540;………}
  Vì x ∈ BC (10;12;18) và 300 ≤ x ≤ 500
  => x = 360
  Vậy số sách đó có 360 quyển.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh