Toán Lớp 8: Điểm M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Nối M với B và C. Từ M vẽ EF // BC. Trên hình vẽ tạo thành có: A. Bốn hình thang.

Toán Lớp 8: Điểm M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Nối M với B và C. Từ M vẽ EF // BC. Trên hình vẽ tạo thành có: A. Bốn hình thang. B. Ba hình thang. C. Hai hình thang.D. Một hình thang.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Điểm M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Nối M với B và C. Từ M vẽ EF // BC. Trên hình vẽ tạo thành có: A. Bốn hình thang.”

Viết một bình luận