Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Có 15 sinh viên thuê xe đi làm từ thiện, chi phí chia đều cho mỗi bạn. Tuy nhiên sau khi hợp đồng xong, có 3 bạn bận việc không đi nên

Toán Lớp 8: Có 15 sinh viên thuê xe đi làm từ thiện, chi phí chia đều cho mỗi bạn. Tuy nhiên sau khi hợp đồng xong, có 3 bạn bận việc không đi nên các bạn còn lại phải trả thêm 100.000 đồng so với dự kiến ban đầu. Hỏi chi phí thuê xe là bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $6000000đ.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chi phí thuê xe là $x(đ,x>0)$
  Chi phí mỗi bạn phải trả ban đầu: $\dfrac{x}{15}(đ)$
  Số bạn tham gia làm từ thiện lúc sau: $15-3=12$(bạn)
  Chi phí mỗi bạn phải trả lúc sau: $\dfrac{x}{12}(đ)$
  Chi phí mỗi bạn phải trả lúc sau nhiều hơn lúc trước $100000đ$
  $\Rightarrow \dfrac{x}{12}- \dfrac{x}{15}=100000\\ \Leftrightarrow \dfrac{5x-4x}{60}=100000\\ \Leftrightarrow \dfrac{x}{60}=100000\\ \Leftrightarrow x=6000000$
  Vậy chi phí thuê xe là $6000000đ.$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh