Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 1. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F. a) Chứng m

Toán Lớp 8: giúp mk vs ae
1. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F.
a) Chứng minh DE//BF. b) Tứ giác DEBF là hình gì?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 1. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F. a) Chứng m”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)AB//CD,cát tuyến BF
  =>∠ABF=∠BFC(so le trong)
  Vì ABCD là hình bình hình =>∠ADC=∠ABC
  Ta có DE là phân giác của ∠ADC
  =>∠ADE=∠EDC=$\frac{1}{2}$ ∠ADC
  Ta có BF là phân giác của ∠ABC
  =>∠ABF=∠CBF=$\frac{1}{2}$ ∠ABC
  =>∠ADE=∠EDC=∠ABF=∠CBF=∠BFC
  Đường thẳng DC căts 2 đg thẳng DE và BF lần lượt tại D và F tạo ra 2 góc đồng vị ∠EDC=∠BFC=>DE//BF
  b)ta có :EB//DF,DE//BF
  =>Tứ giác DEBF là hình bình hành
   

  toan-lop-8-giup-mk-vs-ae-1-cho-hinh-binh-hanh-abcd-ab-bc-tia-phan-giac-cua-goc-d-cat-ab-o-e-tia

Viết một bình luận