Toán Lớp 8: chứng minh rằng giá trị biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến : ( x-5)(2x +3 ) -2x (x-3) +x+7 và nêu cách làm nữa nha ai là

Toán Lớp 8: chứng minh rằng giá trị biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến :
( x-5)(2x +3 ) -2x (x-3) +x+7
và nêu cách làm nữa nha
ai làm nhanh nhất thì mình sẽ cho ctlhn

TRẢ LỜI

  1. ~rai~
    \((x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7\\=2x^2+3x-10x-15-2x^2+6x+x+7\\=(2x^2-2x^2)+(3x-10x+6x+x)+(-15+7)\\=0+0-8\\=-8.\\\text{Vậy giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.}\\\text{Cách làm:Đối với những bài như này thì bạn chỉ cần rút gọn biểu thức}\\\text{để sao cho kết quả cuối cùng là 1 hằng số thì giá trị biểu thức đó không}\\\text{phụ thuộc vào giá trị của biến.} \)

    Trả lời

Viết một bình luận