Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc. biết rằng AC = 9 cm, BC = 7 cm. Diện tích tứ giác đã cho là bao nhiêu cm vuông

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc. biết rằng AC = 9 cm, BC = 7 cm. Diện tích tứ giác đã cho là bao nhiêu cm vuông

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $S_{ABCD} = \dfrac{63}{2}\ cm^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đường chéo $BD = 7\ cm$
  Gọi $O$ là giao điểm hai đường chéo, ta được:
  $\Rightarrow \begin{cases}AO\perp BD\\CO\perp BD\end{cases}$
  Khi đó:
  $\quad S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{BCD}$
  $\Leftrightarrow S_{ABCD} = \dfrac12AO.BD + \dfrac12CO.BD$
  $\Leftrightarrow S_{ABCD} = \dfrac12BD(AO + CO)$
  $\Leftrightarrow S_{ABCD} = \dfrac12BD.AC$
  $\Leftrightarrow S_{ABCD} = \dfrac12\cdot 7\cdot 9$
  $\Leftrightarrow S_{ABCD} = \dfrac{63}{2}\ cm^2$
  Vậy $S_{ABCD} = \dfrac{63}{2}\ cm^2$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )