Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD,AB cắt CD tại E,BC cắt AD tại F.Các tia phân giác E^ và F^ cắt nhau tại I.Chứng minh EIF^=(ABC^+ADC^):2

By Thanh Hường

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD,AB cắt CD tại E,BC cắt AD tại F.Các tia phân giác E^ và F^ cắt nhau tại I.Chứng minh EIF^=(ABC^+ADC^):2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD,AB cắt CD tại E,BC cắt AD tại F.Các tia phân giác E^ và F^ cắt nhau tại I.Chứng minh EIF^=(ABC^+ADC^):2”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi IF∩CD={N}
  text{-Theo định lí về góc noài của tam giác:}
  +)text{ΔINE có:}\hat{FIE}=\hat{INE}+\hat{IEN}
            hay \hat{FIE}=\hat{FNE}+\hat{AED}/2
  +)text{ΔDNF có:}\hat{FNE}=\hat{D}+\hat{DFN}
                      hay\hat{FNE}=\hat{D}+\hat{DFC}/2
  ⇒\hat{FIE}=\hat{D}+\hat{DFC}/2+\hat{AED}/2
  hay \hat{FIE}=\hat{D}+(\hat{DFC}+\hat{AED})/2(1)
  text{-ΔADE có:}
  \hat{AED}=180^0-(\hat{D}+\hat{DAE})
  text{-ΔDFC có:}
  \hat{DFC}=180^0-(\hat{D}-\hat{DCF})
  ⇒\hat{AED}+\hat{DFC}=360^0-(2\hat{D}+\hat{DAE}+\hat{DCF})
  mà tứ giác ABCD có:\hat{DAB}+\hat{ABC}+\hat{BCD}+\hat{D}=360^0
                   hay\hat{DAE}+\hat{ABC}+\hat{DCF}+\hat{D}=360^0
  ⇒\hat{AED}+\hat{DFC}=\hat{DAE}+\hat{ABC}+\hat{DCF}+\hat{D}-(2\hat{D}+\hat{DAE}+\hat{DCF})
                      =\hat{ABC}-\hat{D}
  text{Thay vào (1) ta có:}
  \hat{FIE}=\hat{D}+(\hat{ABC}-\hat{D})/2
               =\hat{D}/2+(\hat{ABC}-\hat{D})/2
               =(\hat{ABC}+\hat{D})/2
  hay \hat{FIE}=(\hat{ABC}+\hat{ADC})/2(đpcm)
  ____________________
  Chúc bạn học tốt!!!
  #Rùa~ ~ ~
   

  toan-lop-8-cho-tu-giac-abcd-ab-cat-cd-tai-e-bc-cat-ad-tai-f-cac-tia-phan-giac-e-va-f-cat-nhau-ta

  Trả lời

Viết một bình luận