Toán Lớp 8: Cho tam giác DEF có M là trung điểm DE và MN//EF. a) Chứng minh n là trung điểm DF b) Tính DF biết MN=5 cm

Toán Lớp 8: Cho tam giác DEF có M là trung điểm DE và MN//EF.
a) Chứng minh n là trung điểm DF
b) Tính DF biết MN=5 cm

TRẢ LỜI

 1. a/ Xét $ΔDEF$:
  $M$ là trung điểm $DE$
  mà $MN//EF$
  $→MN$ là đường trung bình $ΔDEF$
  $→N$ là trung điểm $DF$
  b/ Sửa: Tính $EF$
  $MN$ là đường trung bình $ΔDEF$
  $→MN=\dfrac{1}{2}EF$ hay $5=\dfrac{1}{2}EF$
  $↔10=EF(cm)$
  Vậy $EF=10cm$

  toan-lop-8-cho-tam-giac-def-co-m-la-trung-diem-de-va-mn-ef-a-chung-minh-n-la-trung-diem-df-b-tin

  Trả lời

Viết một bình luận