Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của HA và HC . Chứng minh rằng BM vuông góc AN .

By Diệu Hằng

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của HA và HC . Chứng minh rằng BM vuông góc AN .

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của HA và HC . Chứng minh rằng BM vuông góc AN .”

Viết một bình luận