Toán Lớp 7: Để sản xuất một máy cơ khí cần 15 công nhân làm việc liên tục trong 8 giờ. Hỏi 20 công nhân thì làm xong máy đó trong bao lâu, biết năn

By Thảo

Toán Lớp 7: Để sản xuất một máy cơ khí cần 15 công nhân làm việc liên tục trong 8 giờ. Hỏi 20 công nhân thì làm xong máy đó trong bao lâu, biết năng suất làm việc của các công nhân là như nhau?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Để sản xuất một máy cơ khí cần 15 công nhân làm việc liên tục trong 8 giờ. Hỏi 20 công nhân thì làm xong máy đó trong bao lâu, biết năn”

 1.  Gọi thời gian để 20 công nhân làm xong máy là x (giờ) (x > 0)
  Vì số công nhân làm xong một chiếc máy với số thời gian để làm xong tỉ lệ nghịch với nhau.
  Ta có phương trình:
   ⇒ $\dfrac{15}{20}$ = $\dfrac{x}{8}$
  ⇒ x . 20 = 15.8
  ⇒  20x   =  120
  ⇒    x     = 6
  Vậy thời gian để 20 công nhân làm xong máy là 6 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận