Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A . Biết AB=6cm, AC = 8cm , đường cao AH a) tính BC:AH? b) chứng minh tam giác ABC ~HBA . Tính tỉ sổ đồng dạ

By Bích Hải

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A . Biết AB=6cm, AC = 8cm , đường cao AH
a) tính BC:AH?
b) chứng minh tam giác ABC ~HBA . Tính tỉ sổ đồng dạng và tỉ số diện tích của tam giác ABC và tam giác HBA
c) gọi BM là phân giác của góc B . Tính MA và MB?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A . Biết AB=6cm, AC = 8cm , đường cao AH a) tính BC:AH? b) chứng minh tam giác ABC ~HBA . Tính tỉ sổ đồng dạ”

Viết một bình luận