Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: bài2.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho yoz = 60°. a) Tính số đo góc zox . b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho

Toán Lớp 6: bài2.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho yoz = 60°.
a) Tính số đo góc zox .
b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xot = 60°. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc yot .
c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc zoy . Hỏi hai góc zom và góc zot có phụ nhau không? Vì sao?

Comments ( 2 )

  1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
     

    toan-lop-6-bai2-cho-goc-bet-oy-ve-tia-oz-sao-cho-yoz-60-a-tinh-so-do-goc-zo-b-tren-nua-mat-phang

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )