Toán Lớp 6: bài2.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho yoz = 60°. a) Tính số đo góc zox . b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho

Toán Lớp 6: bài2.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho yoz = 60°.
a) Tính số đo góc zox .
b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xot = 60°. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc yot .
c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc zoy . Hỏi hai góc zom và góc zot có phụ nhau không? Vì sao?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận