Toán Lớp 8: cho tam giác AbC đồng dang vs tam giác DEF biết AB= 3cm, AC =4cm , A = 90 độ , DE = 4,5cm thì EF bằng bao nhiêu

By Chi Mai

Toán Lớp 8: cho tam giác AbC đồng dang vs tam giác DEF biết AB= 3cm, AC =4cm , A = 90 độ , DE = 4,5cm thì EF bằng bao nhiêu
Viết một bình luận