Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Cho BC =8 cm hãy tính độ dài MN

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Cho BC =8 cm hãy tính độ dài MN

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét ΔABC
  Có : M là trung điểm AB
        N là trung điểm AC
  Vậy MN là đường trung bình của ΔABC
  ⇒ MN =$\frac{BC}{2}$ = $\frac{8}{2}$ = 4 (cm)
  Vậy MN = 4 (cm)

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-va-ac-cho-bc-8-cm-hay-tinh-do-d

 2. Xét tam giác ABC có:
  +M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC
  => MN là đường trung bình tam giác ABC
  =>MN=$\frac{1}{2}$ BC=4cm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )