Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Cho BC =8 cm hãy tính độ dài MN

By Ái Hồng

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Cho BC =8 cm hãy tính độ dài MN

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Cho BC =8 cm hãy tính độ dài MN”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét ΔABC
  Có : M là trung điểm AB
        N là trung điểm AC
  Vậy MN là đường trung bình của ΔABC
  ⇒ MN =$\frac{BC}{2}$ = $\frac{8}{2}$ = 4 (cm)
  Vậy MN = 4 (cm)

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-va-ac-cho-bc-8-cm-hay-tinh-do-d

  Trả lời

Viết một bình luận