Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, gọi D và E theo thứ tự là trung điểm của AB và AC, kẻ DK và EH ⊥ BC a,Chứng minh tứ giác BDEC là hình tha

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, gọi D và E theo thứ tự là trung điểm của AB và AC, kẻ DK và EH ⊥ BC
a,Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân
b,Chứng minh tứ giác DEHK là hình chữ nhật

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét \triangleABC có:
  D, E là trung điểm của \text{AB, AC}
  => DE là đường trung bình của \triangleABC
  => DE // BC ( tính chất đường trung bình )
  Xét tứ giác \text{BDEC} có: \text{DE // BC} (chứng minh trên)
  => BDEC là hình thang
  mà \hat{DBC} = \hat{ECB} (\triangleABC cân tại A)
  => BDEC là hình thang cân
  b) Có DK ⊥ BC => \hat{DKH} = 90^0
  EH ⊥ BC => \hat{EHK} = 90^0
  Lại có: \text{DE // BC} (chứng minh trên)
  \text{DK ⊥ BC (đề bài)}
  => DK ⊥ DE (Quan hệ từ ⊥ đến // )
  => \hat{KDE} = 90^0
  Xét tứ giác DEHK có:
  \hat{KDE} = 90^0 (chứng minh trên)
  \hat{DKH} = 90^0 (chứng minh trên)
  \hat{EHK} = 90^0 (chứng minh trên)
  => DEHK là hình chữ nhật

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-goi-d-va-e-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-ab-va-ac-ke-dk-va

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh