Toán Lớp 8: Cho mình hỏi là vì sao a+b=c+z, a+c=b+d thì => 2a=z+d

Toán Lớp 8: Cho mình hỏi là vì sao a+b=c+z, a+c=b+d thì => 2a=z+d

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho mình hỏi là vì sao a+b=c+z, a+c=b+d thì => 2a=z+d”

Viết một bình luận