Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là trung điểm của BC và M là giao điểm của đường thẳng AI với đường thẳng DC. Chứng minh rằng: tứ giác AB

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là trung điểm của BC và M là giao điểm của đường thẳng AI với đường thẳng DC. Chứng minh rằng: tứ giác ABMC là hình bình hành.

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-goi-i-la-trung-diem-cua-bc-va-m-la-giao-diem-cua-duong-thang-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )