Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm 2 đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa O và B. Gọi F là điểm đối xứng của A qua E và I là trung

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm 2 đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa O và B. Gọi F
là điểm đối xứng của A qua E và I là trung điểm của CF
1). Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang.
2). Tứ giác OEIC là hình gì ? Vì sao ?
3). Vẽ FH BC ⊥ tại H, FK CD ⊥ tại K. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng HK
4). Chứng minh 3 điểm E, H, K thẳng hàng

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-co-o-la-giao-diem-2-duong-cheo-lay-mot-diem-e-nam-giua-o-va-b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )