Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6cm; AB = 8cm; hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Qua D kẻ đường thẳng d vuông góc với BD, d cắt ti

By Bích Hằng

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6cm; AB = 8cm; hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Qua D kẻ đường thẳng d vuông góc với BD, d cắt tia BC tại E. a) Chứng minh rằng: tam giác BDE đồng dạng với tam giác DCE
b) Kẻ CH vuông góc DE tại H. Chứng minh rằng: DC2=CH.DB
c) Gọi K là giao điểm của OE và HC. Chứng minh K là trung điểm của HC và tính tỉ số diện tích của tam giác EHC và diện tích của tam giác EDB.
d)chứng minh rằng:Ba đường thẳng OE,CD,BH đồng qui
Viết một bình luận