Toán Lớp 6: bài1.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho góc xoz = 70°. a) Tính góc zoy . b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho x

By Khánh Ngân

Toán Lớp 6: bài1.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho góc xoz = 70°.
a) Tính góc zoy .
b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xot = 140°. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xot .
c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz, tia On là tia đối của tia Ot.
Tính góc yom và so sánh với góc xom .
bài2.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho yoz = 60°.
a) Tính số đo góc zox .
b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xot = 60°. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc yot .
c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc zoy . Hỏi hai góc zom và góc zot có phụ nhau không? Vì sao?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: bài1.Cho góc bẹt xoy . Vẽ tia Oz sao cho góc xoz = 70°. a) Tính góc zoy . b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho x”

 1. vì \hat{xOy} là góc bẹt nên \hat{xOy}  = 180^o
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vì \hat{xOz} < \hat{xOy} ( 70^o < 180^o) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
  ⇒ \hat{xOz}  + \hat{zOy}= \hat{xOy}  
            70^o + \hat{zOy}= 180^o
                            \hat{zOy}= 180^o – 70^o
                          \hat{zOy}= 110^o
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vì \hat{xOz} < \hat{xOt} ( 70^o < 140^o) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Ot(*)
  ⇒\hat{xOz} + \hat{tOz}= \hat{xOt}
     70^o       + \hat{tOz}= 140^o
                          \hat{tOz}= 140^o – 70^o
                          \hat{tOz}= 70^o
  Vì  tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Ot(*) và \hat{xOz}= \hat{tOz} ( 70^o = 70^o) nên tia Oz là tia phân giác của \hat{xOt}
  c) vì tia Om là tia đối của tia Oz nên \hat{mOz} = 180^o
  Vì tia On là tia đối của tia Ot nên \hat{nOt} = 180^o
  Trên nửa mặt phẳng bờ Ox , vì \hat{zOy} < \hat{mOz} ( 110^o < 180^o) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và Om
  ⇒ \hat{zOy} + \hat{yOm}= \hat{mOz}
      110^o     + \hat{yOm}= 180^o
                          \hat{yOm}= 180^o – 110^o
                          \hat{yOm}= 70^o
  vì   \hat{yOm}= 70^o và \hat{xOm} = 70^o mà 70^o = 70^o nên \hat{yOm}=\hat{xOm}
  =========================================================
  bài 2
  vì \hat{xOy} là góc bẹt nên \hat{xOy}  = 180^o
  Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz , vì \hat{yOz} < \hat{xOy} ( 60^o < 180^o) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
  ⇒\hat{yOz} + \hat{zOx}= \hat{xOy}
    60^o       + \hat{zOx}= 180^o
                          \hat{zOx}= 180^o – 60^o
                          \hat{zOx}= 120^o
  b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz , vì \hat{xOt} < \hat{zOx} ( 60^o < 120^o) nên tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz
  ⇒\hat{xOt} + \hat{zOt}= \hat{xOz}
   60^o         + \hat{zOt}= 120^o
                            \hat{zOt}= 120^o – 60^o
                          \hat{zOt}= 60^o
  Ta có : tia Oz nằm giữa 2 tia Ot và Oy và \hat{xOt} = \hat{zOt} nên tia Oz là tia phân giác của \hat{yOt}
  c) Vì tia Om là tia phân giác của \hat{zOy} nên \hat{yOm} = \hat{mOz}= \hat{yOz} : 2 = 60^o : 2 = 30^o
  Vì 2 góc phụ nhau là 2 góc có cùng 1 tia chung và 2 góc có tổng số đo bằng 90^o. 
  Ta có :\hat{zOm} = 30^o
            \hat{zOt} = 60^o
  ⇒\hat{zOm} + \hat{zOt} = 30^o + 60^o = 90^o
  Mà \hat{zOm} và \hat{zOt} có chung tia Oz nên \hat{zOm} và \hat{zOt} là 2 góc phụ nhau

  toan-lop-6-bai1-cho-goc-bet-oy-ve-tia-oz-sao-cho-goc-oz-70-a-tinh-goc-zoy-b-tren-nua-mat-phang-b

  Trả lời

Viết một bình luận