Toán Lớp 6: Tìm UWCLN và BCNN của 300 và 280, 30 và 90, 14;21 và56

By Thanh Thu

Toán Lớp 6: Tìm UWCLN và BCNN của 300 và 280, 30 và 90, 14;21 và56

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm UWCLN và BCNN của 300 và 280, 30 và 90, 14;21 và56”

 1. Giải đáp:
  1) 300 và 280
  ƯCLN(300,280)=20
  BCNN(300,280)=4200
  2) 14; 21 và 56
  ƯCLN(14,21,56)=7
  BCNN(14,21,56)=168
  3) 30 và 90
  ƯCLN(30,90)=30
  BCNN(30,90)=90
   chúc bạn học tốt môn Toán Học

  Trả lời

Viết một bình luận