Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = 8cm, AD = 12cm. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho: BC = 3 × BE, lấy điểm F là trung điểm của cạnh CD. T

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = 8cm, AD = 12cm. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho: BC = 3 × BE, lấy điểm F là trung điểm của cạnh CD. Tính diện tích tứ giác AECF theo đơn vị xăng-ti-mét vuông.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận