Toán Lớp 8: Cho hcn ABCD, có AB>BC. Đường thẳng qua B vuông góc vs BD cắt DC tại E. 1) CM tam giác DBC ~ tam giác DEB và BD^2 =DC.DE 2) Cho AB = 4c

Toán Lớp 8: Cho hcn ABCD, có AB>BC. Đường thẳng qua B vuông góc vs BD cắt DC tại E.
1) CM tam giác DBC ~ tam giác DEB và BD^2 =DC.DE
2) Cho AB = 4cm, BC= 3cm. TÍnh DB,CE

TRẢ LỜI

 1. 1) vì ABCD là hình chữ nhật
  =>hat{ABC}=hat{BCD}=hat{CDA}=hat{DAB}(=90^0 )
  xét ΔDBC và ΔDEB có:
  hat{D} chung
  hat{DCB}=hat{DBE}(=90^0)
  =>ΔDBC~ΔDEB(g.g)
  =>(BD)/(DE)=(DC)/(BD)
  =>BD^2=DC.DE(dpcm)
  2) vì ABCD là hcn
  =>AB=DC=4cm
  =>BC=AD=3cm
  áp dụng định lí py-ta-go vào ΔBCD vuông tại C có:
  BD^2=BC^2+CD^2
  =>BD=$\sqrt[]{3^2+4^2}$
  =>BD=$\sqrt[]{25}$ 
  =>BD=5cm
  ta có BD^2=DC.DE(cmt)
  =>5^2=4.DE
  =>25=4DE
  =>DE=25/4cm
  mà DC+CE=DE
  =>CE=DE-DC
  =>CE=25/4-4=2,25
  vậy DB=5cm;CE=2,25cm

  toan-lop-8-cho-hcn-abcd-co-ab-bc-duong-thang-qua-b-vuong-goc-vs-bd-cat-dc-tai-e-1-cm-tam-giac-db

  Trả lời

Viết một bình luận