Toán Lớp 8: Cho hbh ABCD có AB>BC. Từ A vẽ AH⊥BD, từ C vẽ CK ⊥BD. Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh a) T/g AHCK là hình gì? Tại sao ? b) CMR:

Toán Lớp 8: Cho hbh ABCD có AB>BC. Từ A vẽ AH⊥BD, từ C vẽ CK ⊥BD. Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh
a) T/g AHCK là hình gì? Tại sao ?
b) CMR: ba điểm A,O,C thẳng hàng

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có :a. ta có: góc K = góc H=90 độ ⇒tứ giác AHCK là hình bình hành
            
  b.ta có: →AHCK là hình bình hành(1)
              →O là trung điểm của HK(2)
  Từ (1) và (2)⇒AOC thẳng hàng ( điều phải chứng minh)
  :3
  xin ctlhn
     

  toan-lop-8-cho-hbh-abcd-co-ab-bc-tu-a-ve-ah-bd-tu-c-ve-ck-bd-goi-o-la-trung-diem-cua-hk-chung-miTrả lời

Viết một bình luận