Toán Lớp 8: cho hai số x,y thỏa mãn điều kiện x+y=2 chứng minh x^4+y^4 >= 2

Toán Lớp 8: cho hai số x,y thỏa mãn điều kiện x+y=2 chứng minh x^4+y^4 >= 2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho hai số x,y thỏa mãn điều kiện x+y=2 chứng minh x^4+y^4 >= 2”

 1. $\\$
  Ta có một đánh giá rằng :
  (x^2-y^2)\ge 0
  <=>x^4-2x^2y^2+y^4\ge 0
  <=>x^4+y^4\ge 2x^2y^2
  Cộng 2 vế với x^4+y^4 ta được :
  <=>x^4+y^4+x^4+y^4\ge x^4+2x^2y^2+y^4
  <=>2(x^4+y^4)\ge (x^2+y^2)^2 (*)
  Ta lại có :
  (x-y)^2\ge 0
  <=>x^2-2xy+y^2\ge 0
  <=>x^2+y^2\ge 2xy
  Cộng 2 vế với x^2+y^2 ta được :
  <=>x^2+y^2+x^2+y^2\ge x^2+2xy+y^2
  <=>2(x^2+y^2)\ge (x+y)^2=2^2=4 (**)
  (*)(**)
  <=>2(x^4+y^4)\ge 4
  <=>x^4+y^4\ge 2
  Dấu “=” xảy ra khi :
  x=y mà x+y=2
  <=>x=y=1
   

Viết một bình luận