Toán Lớp 8: Biết 3x + 2 (5 – x) = 0. Giá trị của x là : A. -8 B. -9 C. -10 D. Một đáp án khác

Toán Lớp 8: Biết 3x + 2 (5 – x) = 0. Giá trị của x là :
A. -8
B. -9
C. -10
D. Một đáp án khác

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Biết 3x + 2 (5 – x) = 0. Giá trị của x là : A. -8 B. -9 C. -10 D. Một đáp án khác”

 1. Answer
  3x + 2 . (5 – x) = 0
  => 3x + 2 . 5 – 2 . x = 0
  => 3x + 10 – 2x = 0
  => 3x – 2x + 10 = 0
  => x + 10 = 0
  => x = 0 – 10
  => x = -10
  $\text{Vậy}$ x = -10
  => $\text{Chọn}$ bbC

Viết một bình luận