Toán Lớp 8: các bn lm giúp mik vs: Tìm x, bt: (3x+1) ²-9(x+2) ²=(-5) các bn làm nhanh giúp mik nha

Toán Lớp 8: các bn lm giúp mik vs:
Tìm x, bt:
(3x+1) ²-9(x+2) ²=(-5)
các bn làm nhanh giúp mik nha

0 bình luận về “Toán Lớp 8: các bn lm giúp mik vs: Tìm x, bt: (3x+1) ²-9(x+2) ²=(-5) các bn làm nhanh giúp mik nha”

Viết một bình luận