Toán Lớp 8: c=x^2+8X+12>0 VÓI MỌI X ( Chứng minh biểu thức AI CỨ MIK VỚI HỨA VOTE 5 SAO )

Toán Lớp 8: c=x^2+8X+12>0 VÓI MỌI X ( Chứng minh biểu thức AI CỨ MIK VỚI HỨA VOTE 5 SAO )

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sửa đề: C=x^2+8x+18 (chủ tus sửa đề ở phần bình luận)
  C=x^2+8x+18
  =>C=x^2+8x+16+2
  =>C=(x+4)^2+2\ge2>0
  Vậy C>0 với AAx
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  C=x^2+8x+18
  =x^2+8x+16+2
  =x^2+2.x.4+4^2+2
  =(x+4)^2+2
  Vì (x+4)^2≥0∀x
  \to (x+4)^2+2≥2
  \to (x+4)^2+2>0∀x
  \to x^2+8x+18>0∀x
  \to C>0∀x

  Trả lời

Viết một bình luận