Toán Lớp 8: c=x^2+8X+12>0 VÓI MỌI X ( Chứng minh biểu thức AI CỨ MIK VỚI HỨA VOTE 5 SAO )

By Cát Tiên

Toán Lớp 8: c=x^2+8X+12>0 VÓI MỌI X ( Chứng minh biểu thức AI CỨ MIK VỚI HỨA VOTE 5 SAO )
Viết một bình luận