Toán Lớp 8: Bài 3: Trong 1 buổi liên hoan, 1 lớp có 15 khách đến dự. Vì lớp đã có 40 học sinh nên phải ke thêm một dãy ghế và mỗi ghế phải ngồi thê

By Hiểu Vân

Toán Lớp 8: Bài 3: Trong 1 buổi liên hoan, 1 lớp có 15 khách đến dự. Vì lớp đã có 40 học sinh nên phải ke thêm một dãy ghế và mỗi ghế phải ngồi thêm một người nữa thì mới đủ chỗ ngồi. Biết rằng mỗi dãy ghế đều có số người ngồi như nhau và ngồi không quá 5 người. Hỏi lớp học lúc đầu có bao nhiêu dãy ghế ? (giúp mình với ạ)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 3: Trong 1 buổi liên hoan, 1 lớp có 15 khách đến dự. Vì lớp đã có 40 học sinh nên phải ke thêm một dãy ghế và mỗi ghế phải ngồi thê”

 1. Gọi số dãy ghế ban đầu là x (ghế ;x<5)
  Số ghế 1 dãy ghế ban đầu : 40/ x (ghế)
  Số dãy ghế trong buổi liên hoan là: x+1
  Số ghế 1 dãy ghế có trong buổi liên hoan là: 55 /(x + 1) (ghế)
  Theo bài ra, ta có pt :
  55 /(x + 1) − 40/ x = 1
  ⇔(55x) /(x(x + 1)) – (40(x + 1))/(x(x + 1)) = (x(x + 1))/(x(x + 1))
  ⇔55x – 40x – 40 = x^2 + x
  ⇔- x^2 – 14x -40 =0
  ⇔- x^2 – 14x -40 = 0
  ⇔- x^2 – 4x -10x -40 = 0
  ⇔x(-x + 4) + 10 (-x+4) = 0
  ⇔(-x + 4) (x-10) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=4(T/M)\\x=10(KTM)\end{array} \right.\) 
  Vậy lúc đầu có 4 dãy ghế 
  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận