Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 3 , Tìm x , biết : a 3x^3 – 75x = 0 b, ( 3x -4)^2-9(x-1)(x-3)= 13

Toán Lớp 8: Bài 3 , Tìm x , biết :
a 3x^3 – 75x = 0
b, ( 3x -4)^2-9(x-1)(x-3)= 13

Comments ( 2 )

 1. \text{a)}
  3x^3 – 75x =0
  -> x(3x^2 – 75) =0 
  ->  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\3x^2 -75=0\end{array} \right.\) 
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=5 \\ x = -5\end{array} \right.\) 
  Vậy x \in { 0 ; 5 ; -5}
  $\\$
  \text{b)}
  (3x-4)^2- 9(x-1)(x-3) = 13
  -> 9x^2 – 24x + 16 – 9x^2 +36x – 27 =13
  -> 12x -11 =13
  -> 12x = 24
  -> x =2
  Vậy x =2

 2. Giải đáp:
   hình dưới 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nhớ vote vs nha ^^

  toan-lop-8-bai-3-tim-biet-a-3-3-75-0-b-3-4-2-9-1-3-13

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )