Toán Lớp 8: Bài 4. ) Chứng minh biểu thức x^2 – x +1/3 > 0 với mọi số thực x

By Nhã Trúc

Toán Lớp 8: Bài 4. ) Chứng minh biểu thức x^2 – x +1/3 > 0 với mọi số thực x

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 4. ) Chứng minh biểu thức x^2 – x +1/3 > 0 với mọi số thực x”

 1.                                                          Giải
  Ta có x^2 – x + 1/3 = x^2 – 2 x 1/2 x x + 1/4 + 1/12 = (x – 1/2)^2 + 1/12.

  Vì (x – 1/2)^2 ≥ 0 với mọi giá trị của x nên (x – 1/2)^2 + 1/12 > 0 hay x^2 – x + 1/3 > 0 với mọi giá trị thực của x.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-x+1/3
  =x^2-x+1/4+1/12
  =(x-1/2)^2+1/12
  Với AAx ta có:
  (x-1/2)^2\ge0
  =>(x-1/2)^2+1/12\ge1/12>0
  Vậy biểu thức trên luôn lớn hơn 0 với AAx
   

  Trả lời

Viết một bình luận