Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 2: (1 điểm): Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h . Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên thời gian về nhiều h

Toán Lớp 8: Bài 2: (1 điểm): Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h . Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ. Tính quãng đường AB.

Comments ( 2 )

 1. Gọi quãng đường AB là x (km ; x>0)
   Thời gian lúc đi là : $\frac{x}{40}$  (giờ)
  Thời gian lúc về là : $\frac{x}{30}$  (giờ)
  Theo đề bài ta có : $\frac{x}{30}$ – $\frac{x}{40}$ = 1
                                ⇔ 4x -3x =120
                                ⇔ x=120 (TMĐK)
             Vậy quãng đường AB dài 120km
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x(km) là quãng đường AB(x>0)
  Thời gian người đi xe máy đi từ A đến B là:
  (x)/(40)(giờ)
  Thời gian người đi xe máy đi từ B về A là:
  (x)/(30)(giờ)
  Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ nên ta có phương trình:
  (x)/(30)-(x)/(40)=1
  <=>(40x)/(1200)-(30x)/(1200)=1
  <=>(40x-30x)/(1200)=1
  <=>10x=1200
  <=>x=120(tmđk)
  Vậy quãng đường AB dài 120km

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )