Toán Lớp 8: Bài 10: Cho hình bình hành ABCD. E và F lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD. a, Chứng minh . b, Chứng minh tứ giác

Toán Lớp 8: Bài 10: Cho hình bình hành ABCD. E và F lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD.
a, Chứng minh .
b, Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 10: Cho hình bình hành ABCD. E và F lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD. a, Chứng minh . b, Chứng minh tứ giác”

Viết một bình luận