Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 10: Cho hình bình hành ABCD. E và F lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD. a, Chứng minh . b, Chứng minh tứ giác

Toán Lớp 8: Bài 10: Cho hình bình hành ABCD. E và F lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD.
a, Chứng minh .
b, Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành.

Comments ( 1 )

 1. Gửi chủ stuss
  #CHÚC BẠN HỌC TỐT
  NHỚ VOTE MÌNH 5* 
  1 CẢM ƠN
  VÀ XIN 1 CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  toan-lop-8-bai-10-cho-hinh-binh-hanh-abcd-e-va-f-lan-luot-la-hinh-chieu-cua-a-va-c-tren-duong-ch

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết