Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 1: Cho Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC.Kẻ MD vuông góc AB tại D, ME vuông góc AC tại E. a) Chứng minh: Tứ giác ADM

Toán Lớp 8: Bài 1:
Cho Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC.Kẻ MD vuông góc AB tại D, ME vuông góc AC
tại E.
a) Chứng minh: Tứ giác ADME là hình chữ nhật.
b) Chứng minh: Tứ giác DMCE là hình bình hành.
vẽ hình làm câu a thôi cũng đc à :>

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng