Toán Lớp 8: Bài 1/Cho hình bình hành ABCD hai đường chéo cắt nhau tại O. Hai đường cao AM, DN của tam giác AOD cắt nhau tại H .2 đường cao CP, BQ c

By Huyền Thanh

Toán Lớp 8: Bài 1/Cho hình bình hành ABCD hai đường chéo cắt nhau tại O. Hai đường cao AM, DN của tam giác AOD cắt nhau tại H .2 đường cao CP, BQ của tam giác BOC cắt nhau tại K. Chứng minh
a) MNPQ là hình bình hành
b) O là trung điểm của HK

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1/Cho hình bình hành ABCD hai đường chéo cắt nhau tại O. Hai đường cao AM, DN của tam giác AOD cắt nhau tại H .2 đường cao CP, BQ c”

Viết một bình luận