Toán Lớp 8: Bác Yên có một khung tranh hình chữ nhật có diện tích `4m^2` . Bác dự định dùng dây đèn chớp để trang trí theo bốn cạnh của khung tranh

Toán Lớp 8: Bác Yên có một khung tranh hình chữ nhật có diện tích 4m^2 . Bác dự định dùng dây đèn chớp để trang trí theo bốn cạnh của khung tranh. Theo em, bác phải dùng tối thiểu bao nhiêu mét dây? Hãy giải thích vì sao.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bác Yên có một khung tranh hình chữ nhật có diện tích `4m^2` . Bác dự định dùng dây đèn chớp để trang trí theo bốn cạnh của khung tranh”

Viết một bình luận