Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trong các số : 1,2,3,4,6 số nào là ƯCLN (12,16)

Toán Lớp 6: Trong các số : 1,2,3,4,6 số nào là ƯCLN (12,16)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Trong các số : 1,2,3,4,6 số nào là ƯCLN (12,16)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ƯC(12,16) :  1 ; 2 ; 4 
  => ƯCLN(12;16) trong các số trên là
  -> số 4

 2. $\text{Ư( 12 ) = { 1; 2;3; 4; 6; 12 }}$
  $\text{Ư ( 16 ) = { 1; 2;4; 8; 16 }}$
  $\text{ƯC ( 12; 16 )= { 1; 2; 4 }}$
  $\text{Trong số trên chỉ có số 4 là lớn nhất}$
  $\text{⇒ ƯCLN ( 12; 16 ) = 4}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )