Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: C. Phương trình lượng giác M. Hàm số liên tục 1. Xét tính liên tục của hàm số 2. Tìm m để hàm số liên tục tại điểm đã chỉ ra 3. Chứng

Toán Lớp 11: C. Phương trình lượng giác
M. Hàm số liên tục
1. Xét tính liên tục của hàm số
2. Tìm m để hàm số liên tục tại điểm đã chỉ ra
3. Chứng minh phương trình vô nghiệm
N. Đạo hàm của hàm số
1. Bảng các đạo hàm
2. Các quy tắc tính đạo hàm
3. Đạo hàm cấp cao
4. Ý nghĩa hình học đạo hàm
O. Tiếp tuyến của đường cong
1. Phương trình lượng giác
2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
3. Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx
4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx, cosx
5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng
6. Phương trình lượng giác khác
D. Đại số tổ hợp
1. Phép đếm
2. Hoán vị
3. Chỉnh hợp
4. Tổ hợp
E. Nhị thức Newton
1. Khai triển nhị thức Newton
2. Tam giác Pascal
3. Cách giải phương trình
F. Xác suất
G. Dãy số
1. Tính đơn điệu dãy số
2. Tính chặn của dãy số
H. Cấp số cộng
1. Định nghĩa

Comments ( 1 )

  1. C. Phương trình lượng giác M. Hàm số liên tục 1. Xét tính liên tục của hàm số 2. Tìm m để hàm số liên tục tại điểm đã chỉ ra 3. Chứng minh phương trình vô nghiệm N. Đạo hàm của hàm số 1. Bảng các đạo hàm 2. Các quy tắc tính đạo hàm 3. Đạo hàm cấp cao 4. Ý nghĩa hình học đạo hàm O. Tiếp tuyến của đường cong 1. Phương trình lượng giác 2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 3. Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx 4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx, cosx 5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng 6. Phương trình lượng giác khác D. Đại số tổ hợp 1. Phép đếm 2. Hoán vị 3. Chỉnh hợp 4. Tổ hợp E. Nhị thức Newton 1. Khai triển nhị thức Newton 2. Tam giác Pascal 3. Cách giải phương trình F. Xác suất G. Dãy số 1. Tính đơn điệu dãy số 2. Tính chặn của dãy số H. Cấp số cộng 1. Định nghĩa
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh