Toán Lớp 8: Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh (31,8)^2 – 2×31,8×21,8 + (21,8)^2 = HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Toán Lớp 8: Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh
(31,8)^2 – 2×31,8×21,8 + (21,8)^2 =
HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (31,8)^2 – 2.31,8.21,8 + (21,8)^2
  =(31,8)^2 – 2.(31,8).(21,8) + (21,8)^2
  Áp dụng HĐT số 2:A^2-2.A.B+B^2=(A-B)^2 ta có :
  =(31,8-21,8)^2
  =10^2=100

  Trả lời

Viết một bình luận