Toán Lớp 8: Áp dụng hằng đẳng thức: a) (x-2)(x+2)=? b) x^2+2x+1=?

Toán Lớp 8: Áp dụng hằng đẳng thức:
a) (x-2)(x+2)=?
b) x^2+2x+1=?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (x – 2) (x + 2)
  = x^2 – 2^2 
  Áp dụng: Hiệu của 2 bình phường A^2 – B^2 = (A+B) (A – B)
  b) x^2+2x+1
  = x^2 + 2×1 + 1^2
  = (x + 1)^2
  Áp dụng: Bình phương của một tổng

  Trả lời

Viết một bình luận