Toán Lớp 8: A = 2x^4 + mx^3 – mx – 2 và B = x2 – 1 tìm m sao A CHIA HẾT CHO B

Toán Lớp 8: A = 2x^4 + mx^3 – mx – 2 và B = x2 – 1
tìm m sao A CHIA HẾT CHO B

0 bình luận về “Toán Lớp 8: A = 2x^4 + mx^3 – mx – 2 và B = x2 – 1 tìm m sao A CHIA HẾT CHO B”

Viết một bình luận